Regulamin serwisu Fujiklub.pl

 

 

I. Akceptacja warunków

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Fujiklub.pl, zarówno dla osób odwiedzających, jaki i dla zarejestrowanych użytkowników. Integralną częścią Regulaminu jest także dokument FAQ forum dyskusyjnego Fujiklub.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FujiKlub, użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy w oparciu o prawo polskie.

4. Administratorem Serwisu jest firma Multi Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu, adres: ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław, rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, KRS: 0000465942, REGON: 022167059 (dalej Administrator).

5. Administrator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

 


II. Definicje

 

1. „Serwis” – serwis internetowy oraz usługi dostępne w domenie fujiklub.pl.
2. „Zawartość” – wszelkie informacje, dane, teksty, fotografie, grafiki, wiadomości i inne materiały umieszczone w serwisie fujiklub.pl.
3. „Dane Rejestracyjne” – dane dotyczące użytkownika podane na potrzeby rejestracji w celu korzystania z serwisu.
4. „Zasady” – warunki, które określone są w niniejszym Regulaminie oraz FAQ forum dyskusyjnego, którym zobowiązany jest podporządkować się użytkownik korzystając z serwisu oraz wymagania dotyczące publikowanej przez użytkownika Zawartości.
5. „Usługi” – zbiór źródeł internetowych i funkcjonalności dostarczanych przez Fujiklub.pl.
6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu.
7. "Regulamin konkursu" - poszczególne regulaminy konkursów organizowanych w ramach Fujiklub.pl stanowią rozszerzenie i uzupełnienie regulaminu i mają taką samą moc wiążącą jak niniejszy regulamin.
8. „Moderator” – użytkownik serwisu nominowany przez Administratora, posiadający, w zakresie nadanym przez Administratora, uprawnienia do zarządzania Zawartością Serwisu oraz uprawnieniami użytkowników.

 

 

III. Dostęp do serwisu

 

1. Administrator dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu, niemniej jednak:

 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do likwidacji bądź zmiany serwisu bez uprzedniego powiadomienia. 
 • Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu w jakimkolwiek czasie i przez jakikolwiek okres.

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo podjęcia w każdym czasie decyzji o ograniczeniu dostępu do całości lub części serwisu wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

3. Administrator Serwisu zapewnia użytkownikowi (na jego wniosek) możliwość usunięcia konta założonego w Serwisie.

4. Usunięcie konta jest realizowane przez Administratora i polega na wykasowaniu Danych Rejestracyjnych Użytkownika, skutkującym pozbawieniem możliwości logowania się na usunięte konto użytkownika. Usunięcie konta nie oznacza wykasowania wszystkich treści opublikowanych w Serwisie przez Użytkownika.

5. Konto użytkownika może zostać usunięte w trybie jednostronnej decyzji podjętej przez Administratora, w przypadku łamania przez użytkownika Zasad korzystania z serwisu.

6. Konto użytkownika może zostać tymczasowo zablokowane w trybie jednostronnej decyzji podjętej przez Administratora lub Moderatora, w przypadku łamania przez użytkownika Zasad korzystania z serwisu.

7. Po zamknięciu konta Administrator Serwisu jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika, którego konto zostało zamknięte.

 


IV. Opis serwisu

 

Serwis zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z różnych elektronicznych usług interaktywnych, udostępnianych na jego stronach - tj. w szczególności możliwość publikowania w serwisie tekstów i grafiki oraz prowadzenia dyskusji o charakterze fotograficznym. Każda Zawartość dodana do serwisu, niezależnie od jej formy, podlega automatycznie Zasadom określonym w niniejszym Regulaminie.

 


V. Polityka prywatności

 

1. Każdy użytkownik Serwisu wyraża zgodę na to, aby wszelkie dane rejestracyjne oraz dane osobowe, a także inne informacje dotyczące użytkownika były przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, jeżeli znajdą się one w publicznym profilu użytkownika. Zaleca się podawanie jedynie takich informacji, które nie zawierają danych osobowych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia. Jeżeli po udostępnieniu danych, o których mowa wyżej, użytkownik obawia się, że jego osoba może zostać zidentyfikowana, powinien je usunąć lub, jeśli nie może tego zrobić z poziomu konta użytkownika, skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Użytkownicy rejestrujący się w celu korzystania z Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych przy rejestracji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu, zastrzeżeniami określonymi w punkcie V.4.

4. Zgoda, udzielona w kontekście niezbędnego zakresu do funkcjonowania Serwisu, o której mowa w punkcie V.3, nie oznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych rejestracyjnych użytkowników, w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego na rzecz podmiotów trzecich.

 

 

VI. Pliki cookies

 

1. Serwis Fujiklub.pl wykorzystuje pliki cookies.  Poprzez pojęcie plików cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

2. Niektóre z tych plików są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zaś inne mają ułatwić użytkownikom korzystanie z Serwisu bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość Serwisu. Pliki cookies pozwalają także rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Serwisu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu, optymalizowaniu emisji reklam w Serwisie i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować mechanizmy współpracujących z Serwisem reklamodawców, firm badawczych oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Ponadto, pliki cookies można podzielić na następujące rodzaje:

 • niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz służące zapewnieniu bezpieczeństwa,
 • wydajnościowe -  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszego serwisu,
 • funkcjonalne -  umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
 • społecznościowe - umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w Serwisie w ramach zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook.

    
5. Istnieje możliwość dezaktywacji lub całkowitego wyłączenia plików cookies używanych w Serwisie lub na stronach naszych reklamodawców, za pomocą opcji przeglądarki internetowej lub programu typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji Serwisu. Uniemożliwi to m.in. logowanie do Serwisu.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
•    Google Chrome
•    Microsoft Internet Explorer
•    Mozilla Firefox
•    Opera
•    Safari

W przypadku korzystania z innej przeglądarki niż wymienione powyżej, w celu uzyskania informacji na temat wyłączenia obsługi plików cookies należy przejść do sekcji "Pomoc" przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.VII. Konto użytkownika, hasło i bezpieczeństwo

 

1. Każdy użytkownik, po dokonaniu rejestracji w serwisie, otrzyma hasło i konto. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie w poufności swojego hasła, a także za wszystkie działania podejmowane z wykorzystaniem tego hasła i konta. Każdy użytkownik zobowiązany jest do:

 • niezwłocznego poinformowania Administratora Serwisu o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego hasła lub konta bądź jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa,
 • upewnienia się o opuszczeniu konta i wylogowaniu po zakończeniu każdej sesji.

2. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu zaniedbania wskazanych wyżej obowiązków użytkownika.

3. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo dezaktywacji konta lub hasła jakiegokolwiek użytkownika w przypadku uznania przez Administratora Serwisu, że dany użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył zapisy niniejszego Regulaminu.

4. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korzystania z więcej niż jednego konta przez jednego użytkownika, pod warunkiem, że potrzeba posiadania kolejnego konta przez danego użytkownika została uprzednio i każdorazowo uzgodniona z Administratorem.

6. Naruszenie tej zasady (w tym próba zarejestrowania kolejnego konta bez uprzedniego uzyskania wcześniejszej akceptacji administratora dla takiego działania) grozi usunięciem wszystkich kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do forum.

 


VIII. Działalność użytkowników

 

1. Podczas używania usługi umożliwiającej umieszczanie treści na stronach Serwisu lub umożliwiającej kontakt z innymi użytkownikami Serwisu, każdy użytkownik musi spełniać wszelkie Zasady dotyczące Zawartości określone w Regulaminie.

2. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, fotografie, grafiki, wiadomości i inne materiały (Zawartość) opublikowane w serwisie, niezależnie od sposobu umieszczenia, ponosi osoba która zamieściła daną Zawartość w Serwisie.

3. Zawartość Serwisu jest moderowana przez Administratora i Moderatorów, nie mniej jednak Administrator nie gwarantuje, że użytkownik odwiedzający serwis nie może być narażony na dostęp do Zawartości obrażającej jego uczucia lub uważanej przez niego jako nieprzyzwoitą.

4. Korzystając z Serwisu, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności poniższych zasad:

 • Nie umieszczać na serwerze Zawartości prawnie niedozwolonej lub naruszającej cudze prawa, szkodliwej, obelżywej, krzywdzącej, wulgarnej, obscenicznej, drastycznej, naruszającej cudzą prywatność, zawierającej treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.
 • Nie krzywdzić w jakikolwiek sposób osób trzecich. 
 • Nie podawać się za inną osobę.
 • Umieszczanie w serwisie zdjęć lub jakichkolwiek innych materiałów nie swojego autorstwa, dozwolone jest jedynie w formie cytatu, z obowiązkowym podaniem źródła oraz, jeśli to możliwe, autora cytowanych materiałów.
 • Nie umieszczać Zawartości naruszającej prawo patentowe, tajemnicę handlową lub innych niezgodnych z prawem treści. 
 • Nie umieszczać wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych aby utrudniać, niszczyć lub ograniczać w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera oraz urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych. 
 • Nie utrudniać i nie przerywać dostępu do Serwisu lub sieci z nim połączonych. 
 • Nie używać Serwisu do uzyskiwania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach sposób naruszający przepisy prawa. Nie używać Serwisu do zamieszczania lub pozyskiwania treści promujących działania nielegalne, w tym przemoc w stosunku do ludzi lub zwierząt. Dotyczy to również zamieszczania lub pozyskiwania informacji na temat konstrukcji bomb, granatów oraz innych broni.

5. Ponadto zabrania się linkowania plików zamieszczonych w Serwisie na innych, zewnętrznych serwisach i stronach internetowych, a w szczególności wykorzystywania Serwisu jako bezpłatnego hostingu plików do celów komercyjnych.

6. Administrator (oraz powołane przez niego osoby) ma prawo (lecz nie obowiązek) do monitorowania Zawartości serwisu i do usuwania lub niedopuszczenia do zamieszczenia Zawartości, która nie spełnia powyższych warunków, jest sprzeczna z Warunkami Użytkowania lub zostanie przez Administratora sklasyfikowana jako obraźliwa lub raniąca dla użytkowników. Używając Serwisu użytkownik zgadza się ponosić ryzyko związane z treścią Zawartości.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szeroko pojęte wady prawne zamieszczonych zdjęć, w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich oraz za treść zamieszczanych opinii.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści o charakterze reklamowym umieszczonych przez użytkowników w Serwisie, bez uprzedniego powiadomienia.
9. Administrator Serwisu ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji Zawartości i komentarzy zamieszczonych w Serwisie,
10. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu emisji reklam.
11. Użytkownik wyraża zgodę na:

 • Udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o koncie, Zawartości, danych rejestracyjnych i danych osobowych w celu prawidłowego administrowania kontem oraz w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi właściwymi aktami prawnymi obowiązującymi Administratora serwisu,
 • Udostępnianie, przechowywanie i ujawnianie informacji o koncie i Zawartości uprawnionym ustawowo organom, w przypadkach gdy obowiązujące prawo nakłada taki obowiązek na Administratora.

 

 

IX. Licencja na wykorzystanie opublikowanej Zawartości

 

1. Publikując Zawartość w Serwisie, użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji w celu prezentacji Zawartości w Serwisie Fujiklub.pl.
2. Powyższa licencja obejmuje zgodę na przetwarzanie i opracowywanie Zawartości w zakresie niezbędnym do prezentowania Zawartości w Serwisie.
3. Powyższa licencja obejmuje zgodę na bezterminowe przechowywanie w serwisie treści umieszczonych w nim przez użytkownika, nawet po usunięciu konta użytkownika.
4. Powyższa licencja obejmuje zgodę na wykorzystanie Zawartości w celach promocji i reklamy Serwisu, z zastrzeżeniem, że zgoda ta może być przez użytkownika odwołana, w przypadku gdy Serwis całkowicie zmieni swoją dotychczasowa tematykę.

5. W stosunku do Zawartości opublikowanej przez użytkownika w Serwisie przed zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu, strony przyjmują, że użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Właścicielowi nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na wykorzystanie Zawartości opublikowanej przed datą akceptacji niniejszego Regulaminu wyłącznie w celu prezentacji w Serwisie (wraz ze zgodą na przetwarzanie w zakresie niezbędnym w celu takiej prezentacji).
6. Udzielając opisanych wyżej licencji użytkownik nie traci autorskich praw majątkowych do Zawartości.
7. Administrator nie nabywa praw do sublicencjowania lub innego przekazania praw nabytych z tytułu licencji osobom trzecim.
8. Inne niż opisane powyżej wykorzystanie Zawartości wymaga każdorazowo uzyskania dodatkowej zgody użytkownika.

 


X. Naruszenia Zasad i Reklamacje

 

1. Jeżeli Administrator lub Moderator Serwisu stwierdzi złamanie Zasad, może podjąć stosowne według swego uznania działania, w szczególności:

 • natychmiastowe, czasowe bądź stałe odebranie danemu użytkownikowi prawa dostępu do serwisu,
 • natychmiastowe, czasowe bądź stałe usunięcie Zawartości umieszczonej w serwisie,
 • wysłanie ostrzeżenia do danego użytkownika,
 • podjęcie działań prawnych przeciwko użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia,
 • w przypadku naruszenia obowiązującego prawa powiadomienie odpowiednich organów

2. Działania Administratora lub osób przez niego uprawnionych powinny być odpowiednio zasygnalizowane użytkownikowi naruszającymi zasady w formie pisemnej jako informacja opublikowana w Serwisie lub poprzez system prywatnych wiadomości z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy jest to technicznie niemożliwe lub gdy zwłoka w podjęciu działań mogłaby naruszyć prawa innych użytkowników lub stron), działania takie mogą być podejmowane bez wcześniejszego sygnalizowania.

3. Zgłoszenia naruszenia Zasad, reklamacje lub inne roszczenia kierowane do Administratora winny być zgłaszane przez pocztę elektroniczną poprzez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i zawierać:

 • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej); 
 • przedmiot reklamacji; 
 • wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Dopuszczalne jest zgłaszanie naruszeń Zasad za pomocą bezpośrednich mechanizmów serwisu, (np. zgłaszania postów), bez konieczności podawania informacji wymienionych w punkcie IX.3. W sytuacji, gdy do rozpatrzenia zgłoszenia konieczne będzie uzyskanie takich dodatkowych danych – Administrator zwróci się do zgłaszającego o ich uzupełnienie.
5. Administrator Serwisu rozpatruje zgłoszenia w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania lub od dnia uzupełnienia wymaganych informacji.

6. Decyzja Administratora Serwisu w sprawie reklamacji będzie ostateczna

 


XI. Przeniesienie odpowiedzialności

 

1. Zawartość w Serwisie użytkownik publikuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. W szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowaną przez użytkownika zawartość.
2. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje, że korzysta z serwisu na swoje własne ryzyko. Administrator nie daje żadnej gwarancji co do zawartości oraz do jakości świadczonych usług. Administratorzy ani inne osoby związane z administratorem nie mogą być obarczone odpowiedzialnością za zawartość lub jakość usług (dostępność, prędkość transferu itp.).
3. Administrator nie gwarantuje, że:

 • Serwis spełni twoje oczekiwania,
 • Serwis będzie nieprzerwanie dostępny oraz wolny od błędów,
 • Błędy w serwisie będą poprawiane. 

4. Wszystko co użytkownik pozyskuje podczas użytkowania serwisu, pozyskuje na swoje własne ryzyko. Tym samym jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia lub straty danych powstałe na skutek jakiejkolwiek zawartości serwisu (w tym również linki do stron lub programów umieszczone w serwisie).
5. Żadna informacja ani porada przekazana w sposób ustny lub pisemny, nie może stworzyć jakiejkolwiek gwarancji odnośnie serwisu.
6. Korzystając z serwisu użytkownik rozumie i akceptuje, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody, w tym straty zysków, danych lub jakichkolwiek rzeczy materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku:

 • użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu,
 • nieupoważnionego dostępu lub zmian twojej zawartości lub jakichkolwiek innych danych,
 • wypowiedzi (również komentarze i inne wpisy do serwisu) lub zachowania osób trzecich w ramach Serwisu,
 • jakiejkolwiek innej sytuacji mającej związek z serwisem.

 


XII. Zmiany w Serwisie oraz w Warunkach Użytkowania

 

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:

 • dokonywania zmian w Serwisie w dowolnym czasie, 
 • zawieszenia działalności na okres tymczasowy lub stały bez ostrzeżenia i podawania przyczyn takiego czynu, 
 • wprowadzania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu użytkownik może złożyć pisemnie na adres Administratora Serwisu podany w punkcie I.4 lub w formie korespondencji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika wiążącego go z Administratorem Serwisu stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Administrator Serwisu zakończy świadczenie usług w stosunku do danego użytkownika, przez usunięcie jego konta w Serwisie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia opisanego wyżej oświadczenia.

Czytaj więcej

Wystawa "Zawiro…

Muzeum Historii Fotografii zaprasza na wystawę, prezentującą prace pionierów japońskiej...

EIZO ColorEdge CG31…

 EIZO wprowadza do sprzedaży ColorEdge CG318-4K - 31-calowy monitor w...

Pierścienie pośredni…

FUJIFILM wprowadza na rynek dwa nowe akcesoria do makrofotografii. Pierścienie...

Zdjęcia

Forum

Sylwetki

Łukasz Szwejkowski

Łukasz Szwejkowski

"Fotograf amator wszystkiego czego się rusza i też nie."      

Robert A. Mason

Robert A. Mason

"Fotograf-amator, amator fotografii. Fotografuję wszystko co mi się podoba, jeszcze częściej robię z...

Asia Kasina

Asia Kasina

"Przechodziłam zabawę w ciemni, rozrabianie chemikaliów, maczanie łapek w utrwalaczu itp. i tego mi ...

Reklamy Google